Alfred Schnittke (1934-1998)
Canon in memoriam Igor Stravinsky, 1971
Alfred Schnittke geboren in 1934 in de voormalige Sowjet-Unie, later geemigreerd naar Duitsland, heeft een oeuvre vol extremen op zijn naam staan.Gebruik van citaten uit de muziekgeschiedenis, gecombineerd met experimentele zaken als kwarttonen, groteske vibrato-effecten, kort tegenover elkaar geplaatste stemmingen en gedachten, shock-effecten en een mengeling van stijlen bestempelen hem tot polystylist.Constante factor in dit alles blijft zijn dramatische thematiek voortkomend uit het typisch Russische conflict tussen massa en individu, het halsstarrig zoeken naar vrijheid.
Igor Strawinsky was ook zo'n vrijdenker en iemand waar Schnittke groot respect voor had. De Canon in memoriam I.S. is een relatief ingetogen en teder, soms ijzig stuk.Het is opgezet rond een zeer langzaam dalende melodielijn,waarbij aan elke afzonderlijke noot een ritmisch patroon is toegekend. Schnittke maakt gebruik van verschillende soorten trillers die de toonhoogte onvast maken en een wankele, zoekende sfeer suggereren. Er ontstaat een weefsel van verschillende lijnen die schijnbaar willekeurig door elkaar gaan lopen en het stuk een bijna spookachtige, ongrijpbare sfeer geven.