Alfred Schnittke (1934-1998)
Piano quintet, 1972/76 (20')
Alfred Schnittke, geboren in 1934 in de voormalige Sovjet-Unie, later geemigreerd naar Duitsland, heeft een oeuvre vol extremen op zijn naam staan.Gebruik van citaten uit de muziekgeschiedenis, gecombineerd met experimentele zaken als kwarttonen, groteske vibrato-effecten, kort tegenover elkaar geplaatste stemmingen en gedachten, shock-effecten en een mengeling van stijlen bestempelen hem tot polystylist. Constante factor in dit alles blijft zijn dramatische thematiek voortkomend uit het typisch russische conflict tussen massa en individu, het halsstarrig zoeken naar vrijheid.